Ved at benytte menuerne oven-
over kan du se den enkelte statslige organisations resultater i forhold til: Ligestillingspolitik på ressortområde, ligestillingspolitik på personaleområdet og køns-
mainstreaming. Du kan også se, hvad den enkelte organisation har indberettet i udvalgte spørgsmål i ligestillingsredegørelsen.

Ligestilling i staten

På denne side ses hovedresultaterne i benchmarkingen af ministeriernes arbejde med ligestilling. Det enkelte ministeriums hovedresultat er summen af resultaterne for alle organisationer i ministeriet, som har indberettet en ligestillingsredegørelse. Du kan se den enkelte organisations benchmarkingresultater ved at klikke på ministerierne i boksen nederst på siden.

Ministeriernes delresultater i benchmarkingen kan du se ved at vælge et ligestillingsområde i menuen til højre. Ministerierne har opnået delresultater på følgende områder: Ligestillingspolitik på ressortområdet, ligestillingspolitik på personaleområdet og kønsmainstreaming

HovedresultaterArbejder meget med ligestilling

Arbejder mindre med ligestilling

Arbejder kun lidt med ligestilling

På denne side er anvendt den ressortopdeling, som eksisterede, da de statslige organisationer indberettede deres ligestillingsredegørelser med frist d. 1. september 2011.

Top 5 hovedresultater - ministerier

Her kan du se de 5 bedste blandt de grønne ministerier:

1. Kirkeministeriet
2. Miljøministeriet
3. Statsministeriet
4. Klima- og Energiministeriet
5. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling

Top 10 hovedresultater - statslige organisationer

Her kan du se de 10 bedste blandt de grønne statslige organisationer:

1. Socialministeriets departement
2. Forsknings- og Innovationsstyrelsen
3. Forsvarsministeriets departement
4. Kirkeministeriets departement
5. Personalestyrelsen
6. Aalborg Universitet
7. Kulturarvsstyrelsen
8. Miljøministeriets departement
9. Naturstyrelsen
10. Miljøstyrelsen

Skip Navigation Links
Beskæftigelsesministeriet
Expand <div class="yellow">Beskæftigelsesministeriet </div>
Finansministeriet
Expand <div class="green">Finansministeriet</div>
Forsvarsministeriet
Expand <div class="green">Forsvarsministeriet </div>
Indenrigs- og Sundhedsministeriet
Expand <div class="green">Indenrigs- og Sundhedsministeriet</div>
Justitsministeriet
Expand <div class="yellow">Justitsministeriet</div>
Kirkeministeriet
Expand <div class="green">Kirkeministeriet </div>
Klima- og Energiministeriet
Expand <div class="green">Klima- og Energiministeriet </div>
Kulturministeriet
Expand <div class="yellow">Kulturministeriet</div>
Miljøministeriet
Expand <div class="green">Miljøministeriet </div>
Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration
Expand <div class="yellow">Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration </div>
Skip Navigation Links
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
Expand <div class="green">Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri</div>
Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling
Expand <div class="green">Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling</div>
Skatteministeriet
Expand <div class="green">Skatteministeriet</div>
Socialministeriet
Expand <div class="green">Socialministeriet</div>
Statsministeriet
Expand <div class="green">Statsministeriet</div>
Transportministeriet
Expand <div class="green">Transportministeriet</div>
Udenrigsministeriet
Expand <div class="green">Udenrigsministeriet </div>
Undervisningsministeriet
Expand <div class="yellow">Undervisningsministeriet</div>
Økonomi- og Erhvervsministeriet
Expand <div class="green">Økonomi- og Erhvervsministeriet </div>

Ovenstående interaktive boks virker bedst i browsere som Mozilla Firefox, Internet Explorer og Chrome.