Ved at benytte menuerne oven-
over kan du se den enkelte regions resultater i forhold til: Ligestillingspolitik på service-
områder, ligestillingspolitik på personaleområdet og køns-
mainstreaming. Du kan også se, hvad den enkelte region har indberettet i udvalgte spørgsmål i ligestillingsredegørelsen.

Ligestilling i regionerne

Danmarkskortet viser hovedresultater af regionernes ligestillingsredegørelser. Ved at klikke på kortet eller i bjælkerne til højre kan man hente flere oplysninger om regionernes ligestillingsarbejde.

Hovedresultater

Top 3 hovedresultater - regioner

Her kan du se de 3 bedste blandt de grønne regioner:

1. Region Hovedstaden
2. Region Midtjylland
3. Region Sjælland

Tabellen angiver de benchmarkingresultater, som regionerne hver især har opnået med deres ligestillingsredegørelser indenfor de 3 områder: Service, personale og kønsmainstreaming.

 

Region Hovedstaden

Region Sjælland

Region Syddanmark

Region Nordjylland

Region Midtjylland

Samlet vurdering
Ligestillingspolitik på serviceområderne
Ligestillingspolitik i personalepolitikken
Kønsmainstreaming

Arbejder meget med ligestilling

Arbejder mindre med ligestilling

Arbejder kun lidt med ligestilling