Gode eksempler

Ved at klikke på de forskellige links nedenfor kan du finde gode eksempler på arbejdet med ligestillingspolitik og kønsmainstreaming i kommuner og statslige organisationer.

Eksemplerne kan tjene til inspiration, når du skal tage højde for behovene hos borgerne (kvinder, mænd, piger og drenge) i dit daglige arbejde.

Ministeriet for Ligestilling og Kirke har udarbejdet eksemplerne sammen med kommunale og statslige myndigheder og med afsæt i deres ligestillingsredegørelser fra 2011.

Gode eksempler fra kommunernes ligestillingsredegørelser 2011

Ligestillingspolitik på serviceområder:

Knallertværksted og pigeklubber – Københavns Kommune
Piger og drenges læring – Aarhus kommune

Kønsmainstreaming/ligestillingsvurdering:

Ligestillingsvurdering af københavneres idrætsvaner – Københavns Kommune

Gode eksempler fra de statslige organisationers ligestillingsredegørelser 2011

Ligestillingspolitik på fagområder/forvaltningsområder:

Information til kvinder og mænd – Klima- og Energiministeriet

Kønsmainstreaming/ligestillingsvurdering:

Kvindelige og mandlige ofre for menneskehandel – Center Mod Menneskehandel
Køn og uddannelsesvalg – Danmarks Evalueringsinstitut

Tidligere eksempler på arbejdet med kønsmainstreaming

Ved at klikke på nedenstående link kan du på www.lige.dk finde flere eksempler på arbejdet med kønsmainstreaming.

Gode eksempler på arbejdet med kønsmainstreaming