Ligestillingsredegørelser og ligestillingsrapporter 2011

Baggrund om ligestillingsredegørelser og ligestillingsrapporter


Ifølge ligestillingsloven skal offentlige myndigheder indarbejde ligestilling i al planlægning og forvaltning. Efter ligestillingsloven skal alle kommuner, regioner, ministerielle departementer samt statslige styrelser, institutioner og virksomheder med mere end 50 ansatte udarbejde ligestillingsredegørelser i ulige år. Ligestillingsredegørelserne giver borgere, politikere og øvrige interesserede et indblik i den offentlige sektors indsats for at fremme ligestilling og leve op til ligestillingsloven.

Efter ligestillingsloven skal den enkelte ressortminister også udarbejde en ligestillingsrapport på baggrund af ligestillingsredegørelserne fra organisationerne på ministerens område.

Alle ligestillingsredegørelser og ligestillingsrapporter skal sendes til minister for ligestilling og kirke.

De statslige organisationer har indberettet ligestillingsredegørelse før folketingsvalget 2011


Ligestillingsredegørelserne i staten er indberettet før folketingsvalget i 2011 og dermed med afsæt i den hidtidige ministerielle struktur med 19 ministerier. De ligestillingsredegørelser, som findes på denne hjemmeside, er derfor fra disse 19 ministeriers departementer og styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte.

Benchmarking af ligestillingsredegørelserne


Hver ligestillingsredegørelse er blevet benchmarket. Ligestillingsrapporterne fra ressortministrene indgår ikke i benchmarkingen.

Hvert ministerium, statslig organisation, kommune og region har opnået et benchmarkingresultat. I benchmarkingen kan man opnå følgende farver, som markerer, hvor godt man arbejder med ligestilling: Grøn (over middel), gul (middel) og rød (under middel).

De statslige organisationer har indberettet ligestillingsredegørelser før folketingsvalget 2011, og der er alene foretaget benchmark af de ministerier og tilhørende organisationer, som eksisterede før valget.

Der er et pointsystem med tilhørende benchmarkingprincipper for staten og et pointsystem med benchmarkingprincipper for kommuner og regioner.

Du kan læse mere om pointsystemerne og principperne for benchmarking her:

Pointsystem ministerier og statslige institutioner

Pointsystem kommuner/regioner

Hjemmesiden indeholder resultater af ligestillingsredegørelserne, værktøjer og gode eksempler


På hjemmesiden kan du finde resultater af ligestillingsredegørelserne i 2011 og tidligere år. Hjemmesiden indeholder også værktøj til kønsmainstreaming i kommunerne, film om kønsmainstreaming og gode eksempler fra stat, regioner og kommuner.

I ligestillingsredegørelserne 2011 er der blevet indberettet om fire temaer: Ligestillingspolitik på ressortområdet/serviceområdet, ligestillingspolitik på personaleområdet, kønsmainstreaming samt fordelingen af kvinder og mænd i bestyrelser, råd, nævn og udvalg nedsat efter ligestillingsloven.

Se de skemaer og vejledninger, som er stillet til rådighed for indberetningen af ligestillingsredegørelser fra de statslige organisationer, kommuner og regioner:

Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse – staten

Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse – kommuner og regioner

Vejledning til indberetningsskema - statslige organisationer

Vejledning til indberetningsskema - kommuner og regioner