Værktøjer til kønsmainstreaming

Kønsmainstreaming handler om at integrere køn og ligestilling i kerneopgaverne - i ældreomsorg, i skolepolitik, i aktivering af ledige osv.

I ligestillingsloven står anført, at ligestilling skal integreres i al offentlig planlægning og forvaltning – det er kønsmainstreaming.

Ofte er initiativer, der iværksættes, som udgangspunkt tænkt kønsneutrale. Men alligevel kan selv tilsyneladende kønsneutrale politikker og beslutninger have uhensigtsmæssige konsekvenser for ligestillingen af kvinder og mænd.

Værktøj til at kønsmainstreame indstillinger til kommunalbestyrelser/regionsråd

Kønsmainstreaming af indstillinger til kommunalbestyrelsen eller regionsrådet er en vurdering af, om et forslag til beslutning kan have forskellige konsekvenser for kvindelige og mandlige borgere og en vurdering af, hvad beslutningsforslaget betyder for ligestilling af kvinder og mænd.

Værktøjet kan hjælpe dig med at ligestillingsvurdere indstillinger til kommunalbestyrelsen eller regionsrådet.

Værktøj til vurdering af indstillinger

Værktøj til at kønsmainstreame data og statistik i kommuner og regioner

Det er en forudsætning i arbejdet med kønsmainstreaming at indhente viden, data og statistikker om kvinder og mænds vilkår, behov og aktiviteter for at undgå at basere arbejdet på fordomme.

Værktøjet kan - ved hjælp af kønsopdelte data – hjælpe dig med at kortlægge og analysere forskelle mellem mænd og kvinder.

Værktøj til data og statistik

Værktøjer for staten

Her kan du finde konkrete værktøjer til arbejdet med at kønsmainstreame aktiviteter i staten. Værktøjerne dækker arbejdet med data og statistikker, kampagnearbejde, lovvurdering og ressourcer.

Værktøjer for staten

E-læringskursus

Værktøjerne er udviklet med støtte fra Den Europæiske Union.